Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.35.0
  • Publiseringsdato: 2023-05-02
  • Antall saker: 4

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.35.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Feil
Id
CON-13661
Beskrivelse

Type
Forbedring
Id
CON-13573
Beskrivelse
Kupong beskrivelse kan nå endres i Connect Admin på eksisterende kuponger.

Type
Forbedring
Id
CON-13572
Beskrivelse
Kuponger Connect Admin - at alle kuponger som samsvarer med filteret vises, ikke bare de første 100

Type
Ny funksjon
Id
CON-13462
Beskrivelse
Mulighet for å inkludere eller ekskludere ulike utgaver ved fakturering av bokserier.