Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.27.0
  • Publiseringsdato: 2023-03-06
  • Antall saker: 6

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.27.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Forbedring
Id
CON-13490
Beskrivelse
Endret EHF Pepppol til å benytte fakturanr som ordre-referanse dersom ingen andre referanser finnes.

Type
Forbedring
Id
CON-13463
Beskrivelse
Lagt til info om stoppkanal i stoppgrunnrapport

Type
Feil
Id
CON-13458
Beskrivelse
Körplan lagrar inte dubbletter av e-postadresser

Type
Forbedring
Id
CON-13424
Beskrivelse
Laget løsning for å sikre at klage til DI er på et fysisk produkt

Type
Forbedring
Id
CON-13380
Beskrivelse
PaymentMeansCode basert på hvilket kontonummer (svensk bankgiro/plusgiro) som benyttes i Peppol-generering

Type
Forbedring
Id
CON-13361
Beskrivelse
Blokkeringsregel må vises i connectadmin ved kopiering og opprettelse av kuponger