Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.25.0
  • Publiseringsdato: 2023-02-20
  • Antall saker: 7

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.25.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Feil
Id
CON-13479
Beskrivelse

Type
Feil
Id
CON-13436
Beskrivelse
Endring på promotion tillbud innehold delivtime før abo-produkter.

Type
Forbedring
Id
CON-13380
Beskrivelse
PaymentMeansCode basert på hvilket kontonummer (svensk bankgiro/plusgiro) som benyttes i Peppol-generering

Type
Ny funksjon
Id
CON-13159
Beskrivelse

Type
Ny funksjon
Id
CON-13112
Beskrivelse
Laget mulighet for å utelate klager til DI ved bladbærende distribusjon

Type
Forbedring
Id
CON-13099
Beskrivelse
Laget GUI i Connect Admin for å administrere FF-regler.