Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.14.0
  • Publiseringsdato: 2022-11-21
  • Antall saker: 5

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.14.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Feil
Id
CON-13291
Beskrivelse
Rettet en feil på Min Side der kunder med gamle fakturaer som har faktura med papirkode som ikke ligger i printoppsettet ikke fikk se fakturaer, også de nye som har riktig papirkode.

Type
Feil
Id
CON-13282
Beskrivelse
Rettet null-feil med mottaker-etasje, der feltet ble null-sjekket, men verdien fra betaler ble forsøkt hentet istedet

Type
Ny funksjon
Id
CON-13274
Beskrivelse

Type
Forbedring
Id
CON-13131
Beskrivelse

Type
Forbedring
Id
CON-12302
Beskrivelse
Laget ny GUI i Connect Admin for å administrere enkeltordre-kuponger.