Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.13.0
  • Publiseringsdato: 2022-11-14
  • Antall saker: 14

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.13.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Feil
Id
CON-13280
Beskrivelse
Hvis kriteriene for utsendelse av melding om at taket er nådd for ettersendelse er oppfylt og det mangler mail og mobilnummer på kunde, oppstod det en indexfeil som nå er rettet.

Type
Forbedring
Id
CON-13272
Beskrivelse
Konverteringsprogrammet tar ikke høyde for feltet overridecustomercurrency i smordtype som er not null felt.

Type
Forbedring
Id
CON-13250
Beskrivelse
Add description on promotion field in reports - Abonnement/distribuerte utgaver

Type
Feil
Id
CON-13249
Beskrivelse

Type
Feil
Id
CON-13246
Beskrivelse

Type
Forbedring
Id
CON-13228
Beskrivelse
Kupongkopiering, fikset slik at alle felt, bortsett fra kupongnr, blir kopiert til ny kupong.

Type
Ny funksjon
Id
CON-13160
Beskrivelse
Arbeid med tabellutvidelser leveringsplan

Type
Ny funksjon
Id
CON-13111
Beskrivelse
Arbeid med tabellstruktur leveringsplan

Type
Ny funksjon
Id
CON-13110
Beskrivelse
Arbeid med tabellstruktur leveringsplan, tabell Smprodvirtda

Type
Ny funksjon
Id
CON-13109
Beskrivelse

Type
Ny funksjon
Id
CON-13108
Beskrivelse
Ny tabell smdeliveryplanprom opprettet i test

Type
Ny funksjon
Id
CON-13107
Beskrivelse
Tabellstruktur leveringsplan, tabell SMDELIVERYPLAN

Type
Forbedring
Id
CON-12994
Beskrivelse

Type
Ny funksjon
Id
CON-12968
Beskrivelse