Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.12.0
  • Publiseringsdato: 2022-11-07
  • Antall saker: 7

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.12.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Feil
Id
CON-13261
Beskrivelse
Pdfgeneratorapi ga en nullpointerexception når jobben for å sende efaktura ble kjørt. Feilen oppstod når en kunde ligger uten data etasjefeltet i adressen (SMADR.FLOOR).

Type
Forbedring
Id
CON-13226
Beskrivelse
Fixet att promotion koder lagras i upper-case.

Type
Feil
Id
CON-13223
Beskrivelse
Gjort statusfelt påkrevd i ny workflow

Type
Feil
Id
CON-13219
Beskrivelse
Laget ny tabell med standard-verdier for nye kuponger

Type
Forbedring
Id
CON-13211
Beskrivelse
Dato i fil til DI settes nå til 1 dag tidligere enn siste DI distribusjonsdato .

Type
Ny funksjon
Id
CON-13187
Beskrivelse
Forbedret tilgjengeliggjøring av pdf via API

Type
Ny funksjon
Id
CON-13169
Beskrivelse
Ny jobb i master schema for å kjøre adresseoppdatering postnr-endringer