Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.11.0
  • Publiseringsdato: 2022-11-01
  • Antall saker: 13

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.11.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Feil
Id
CON-13256
Beskrivelse
Endring av telefonnummer i Connect synkes til ConnectId.

Type
Feil
Id
CON-13254
Beskrivelse
Man skal kunne velge hvilke produkter som skal kjøre den nye PDF generatoren, men fikk feilmelding på produkt som ikke er satt opp med den om manglende ID. ID skal bare settes på de produktene som skal ha PDF generator. Denne feilen er nå rettet.

Type
Feil
Id
CON-13236
Beskrivelse
Importing - fix slik renprgroup kan være null

Type
Feil
Id
CON-13227
Beskrivelse
Fikset null-feil ved forsøk på kopiering av kupong

Type
Feil
Id
CON-13224
Beskrivelse
Fjernet feilmelding som kommer inne på workflowsaker i av ny workflow

Type
Forbedring
Id
CON-13211
Beskrivelse
Dato i fil til DI settes nå til 1 dag tidligere enn siste DI distribusjonsdato .

Type
Forbedring
Id
CON-13203
Beskrivelse

Type
Feil
Id
CON-13198
Beskrivelse
Oppdatatering av orderdate og postcutorderdate er fjernet

Type
Forbedring
Id
CON-13167
Beskrivelse
Lagt til nytt felt som anonymiseres.

Type
Forbedring
Id
CON-13101
Beskrivelse
Laget ny GUI i Connect Admin for å administrere frie felt-data.

Type
Forbedring
Id
CON-12965
Beskrivelse
Gui for delingsadmin støtter nå navn og etternavn

Type
Forbedring
Id
CON-12963
Beskrivelse
Lagt til nye felt for å støtte deling av gruppeabonnement