Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.5.0
  • Publiseringsdato: 2022-09-19
  • Antall saker: 6

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.5.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Ny funksjon
Id
CON-13115
Beskrivelse
Laget større fleksibilitet for å kunne knytte produkter til ulike eller samme e-postadresse

Type
Forbedring
Id
CON-13105
Beskrivelse
Utviklet ny funksjonalitet for sikkerhet og moderne autentisering for Exchange

Type
Feil
Id
CON-13090
Beskrivelse
Fikset feil i forbindelse med respons som skal ignoreres

Type
Feil
Id
CON-13062
Beskrivelse
Retting av automatisk overgang til efaktura/avtalegiro selv om man velger nei til det i GUI

Type
Ny funksjon
Id
CON-13059
Beskrivelse
Added a new variable in template systeme that may be uset and payment link will be generated for invoicepaymenvippstlink variable.

Type
Forbedring
Id
CON-12942
Beskrivelse
Lagt til flere variabelmuligheter for å lage faktura-pdf