Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 8.3.0
  • Publiseringsdato: 2022-09-05
  • Antall saker: 12

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 8.3.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Feil
Id
CON-13157
Beskrivelse
Dette er løst ved at vi uansett håndtere det som ligger i campaign parameters,

Type
Forbedring
Id
CON-13128
Beskrivelse
Erstattet hardkoding av tabell navn med klasse navn/kode.

Type
Feil
Id
CON-13121
Beskrivelse
Fikset feil ved anonymisering av prospekter

Type
Feil
Id
CON-13086
Beskrivelse
Endret SQL for totalreskonto på kunden slik at alle åpne fakturaer vises.

Type
Feil
Id
CON-13084
Beskrivelse
Fikset feil med enkelte fremtidig stopp som ikke blir aktivert

Type
Ny funksjon
Id
CON-13080
Beskrivelse
Utvidet utformat for bokserier med nytt felt

Type
Forbedring
Id
CON-13074
Beskrivelse
I stedet for å kaste en feilmelding logges det og returneres en status

Type
Feil
Id
CON-13047
Beskrivelse
Fikset feil ved ettersendelse til midlertidig adresse via MTD

Type
Ny funksjon
Id
CON-13030
Beskrivelse
Laget jobb for å avslutte åpne inkassosaker via Sergel

Type
Ny funksjon
Id
CON-13011
Beskrivelse
Laget mulighet for å ha samme kønavn på flere telefonnummer

Type
Ny funksjon
Id
CON-12951
Beskrivelse
Lagt til oppslag for markedskupong ved verifisering av ordre

Type
Forbedring
Id
CON-7873
Beskrivelse
Gjort det smidigere å få opp kundebilde ved behandling av e-post i Løssalg