Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 7.48.0
  • Publiseringsdato: 2022-07-18
  • Antall saker: 4

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 7.48.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Forbedring
Id
CON-13043
Beskrivelse
Event til zephr ved stopp i distribusjon

Type
Forbedring
Id
CON-13042
Beskrivelse
Event til zephr ved purrestopp fra connect

Type
Forbedring
Id
CON-11891
Beskrivelse
File import - nytt felt for att lese in invoice email address