Saker løst i versjon

  • Prosjekt: Connect
  • Versjonsnummer: 7.43.0
  • Publiseringsdato: 2022-06-13
  • Antall saker: 5

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 7.43.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Forbedring
Id
CON-12948
Beskrivelse

Type
Forbedring
Id
CON-12947
Beskrivelse

Type
Forbedring
Id
CON-12922
Beskrivelse

Type
Ny funksjon
Id
CON-12699
Beskrivelse
Ny frobedret mulighet for beregning av inntekt/gjeld uten utgavetabell