Saker løst i versjon

  • Prosjekt: ConnectID
  • Versjonsnummer: 1.372.0
  • Publiseringsdato: 2022-12-05
  • Antall saker: 0

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 1.372.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Ingen saker er knyttet til denne versjonen