Saker løst i versjon

  • Prosjekt: ConnectID
  • Versjonsnummer: 1.355.0
  • Publiseringsdato: 2022-08-08
  • Antall saker: 4

Listen under viser alle saker som er løst og inkludert i versjon 1.355.0. Ved å klikke på tittelen for en sak, vises hvilken type sak dette er og en mer detaljert beskrivelse av saken. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om en sak, kan du ta kontakt med oss. Benytt da vår interne saks-id som referanse slik at vi raskt kan finne riktig sak.

Type
Forbedring
Id
CID-2653
Beskrivelse
Laget mulighet for å kunne tilgjengeliggjøre ConnectID Admin på ulike domener

Type
Ny funksjon
Id
CID-2652
Beskrivelse
Laget løsning for gjennomføring av engangsbetaling med Vipps

Type
Ny funksjon
Id
CID-2605
Beskrivelse
Støtte for håndtering av enkeltkjøp med vipps i vippsmodulen

Type
Forbedring
Id
CID-2593
Beskrivelse
Lagt til ny sikkerhet for Clickjacking i ConnectID m.m.